یکی از علایق شدید هومان خط خطی کردن و رنگی کردن روی ورق سفید!!!!!!!!!! نه! هرچیزی که قابلیت نقاشی شدن داشته باشه هست. شیشه تلویزیون!!! زیر تلویزیونی!!! دیوارهای خونه!!! دیوار اوپن !!! یخچال !!! فریزر!!!کابینت!!! شیشه فر!!! شوفاژ!!! و با هرچیزی که قابلیت رنگ کردن داشته باشه مثل ماست!!! پنیر!!! آب خورش!!! سمنو!!!مربا!!!  با وجودیکه همیشه دفتر نقاشی و ورق سفید و مداد و ماژیک و پاستل ورنگ انگشتی و رنگهای خونگی با نشاسته و رنگ خوراکی.... در اختیارش بوده

 

تازگی ها نقاشیش داره معنادار میشه انگار

 

دو سه روز پیش اینو کشیده

 

 

بعد با ذوق اومده میگه مامان

 

اُو..... اُو....

 

برای من خیلی واضحه چی کشیده

 

صداش رو هم در آورده

 

ولی برای امتحان کردن این جمله که زبون بچه لال رو فقط مامانش می فهمه من نمیگم چیه ببینم شما می تونین تشخیص بدین بچه ام چی کشیده

 


اینم لبخندش بعد از خرابکاریها