ما میتونیم با خوندن نوشته های کسانی که خدا رو شناختن و با رجوع به عقل و منطق خودمون خدا رو بشناسیم


بفهمیم


می تونیم با خوندن اسماء خداوند و پیدا کردن معانی کاملش صفات خدا رو بفهمیم


می تونیم خدای موسی و عیسی و محمد و نوح و ابراهیم و زرتشت و مولانا و سعدی و شکسپیر و دانته و میلتون و حافظ و همهء مشاهیر جهان رو بذاریم کنار هم و با هم مقایسه کنیم و ببینیم که هرکدوم چطور خدا رو وصف میکنن و دستمون بیاد که باید دنبال چی بگردیم


اما با تجربه به این نتیجه رسیدم که هر چقدر هم خدا رو بشناسیم هرچقدر هم از هدف آفرینشمون و شیوهء آفرینش و اینها با خبر باشیم هر چقدر هم عالم باشیم در خدا شناسی باز هم تا وقتی وجودمون عطر خدا رو نگیره انگار هیچی نیستیم و هیچی نمی دونیم و هیچ کاری نکردیم


تا وقتی اون روح دمیده شده در ما متجلی نشه و زیر خروارها گرد و خاک فراموشی تو قلبمون قرار گرفته باشه تمام اون مطالعات و شناسایی ها به پشیزی نمی ارزه


تا وقتی نور خدا تو قلبمون روشن نشه تا وقتی عاشق نشیم علممون به دردمون نمیخوره


عاشق شدنی مثل سعدی بر همه عالم


وقتی به اون مقامی برسیم که بتونیم همهء بدیها رو ببخشیم و همه رو دوست داشته باشیم


و از لحظه لحظهء وجود داشتنمون لذت ببریم


وقتی به اون جایی برسیم که واقعا از روی عشق و مهر و دوستی به عابرین لبخند بزنیم اون جایی که تمام فکر و ذکرمون بشه کمک به همنوعمون


اون جایی که هر قدمی که بر میداریم یه خیری به یکی برسونیم


اون جایی که آبی که مینوشیم و غذایی که به دهنمون میذاریم هرچی که باشه همه وجودمون رو پر از لذت کنه*


اون جایی که تو آینه به خودمون که نگاه میکنیم عشق کنیم از کسی که هستیم


اون جایی که تمام آدمها پیر و جوان و بچه و زشت و زیبا و بداخلاق و خوش اخلاق خواستنی و دوست داشتنی باشن برامون


اون جایی که دلمون بخواد به اون آدمهای بد زندگیمون کمک کنیم تا بیشتر از این به خودشون و دیگران آسیب نزنن


اون جایی که با هر نفسی یه خدایا شکرت قلبی یعنی یه لذت عمیق تمام وجودمون رو در بر بگیره


همونجا خدا رو درک میکنیم


همونجا خودمون هم خدا میشیم


همونجا روح دمیده شدهء خالق هستی در ما متجلی میشه و مجرایی میشیم برای پخش و گسترش نور خدا روی زمین


همونجاست که تبدیل میشیم به خلیفه الهی که بندگان خدا اون رو از طریق ما خواهند شناخت


به اون جا میشه رسید


تو تمام بندگان خدا استعداد و توانایی رسیدن به اون جا هست


اختیارش با ماست بشیم یا نشیم

باید شد

برای رستگاری باید شد

باید عاشق شد

 

*(تو این روزها بعد از 16 ساعت گشنگی و تشنگی میشه تجربه اش کرد اگر بهش آگاه باشیم و دقت کنیم)

 

پی نوشت : اینا فقط تجربیات و ادراکات منه.... همین