چرا معادل فارسی کلمه آمبولانس نداریم


چرا متوجه نیستن که پسر من تلفظ کلمه آمبولانس براش سخته


یه کلمه راحتتر نداریم به جاش بذاریم که هومان مجبور نباشه هر بار به جای آمبولانس یه جمله طولانی بگه 

       

پریروز تو ماشین بودیم که صدای آمبولانس اومد


و هومان با ذوق میگه


مامان مامان سِزای آم آم پوییس آیِ دُتُر میاد


ترجمه اش میشه صدای ماشین پلیس آقای دکتر میاد


خب بچه ام میبینه آقایون نمی تونن معادل فارسی بیارن میخواد کمکی کرده باشه


طولانی ترین جمله هومان رو در آستانه سی و دو ماهگی ثبت کردم یادگاری